• e工具

中國工商銀行(亞洲) | 保管箱

保管箱

保管箱

本行擁有安全及現代化的保險庫設備。庫內空間寬敞,儲存容量大且設計完善的保管箱及保險庫式大門皆採用嶄新精密堅固的設計,為客戶提供一個儲存貴重財物的理想地方。


我們的保管箱設於多間分行,包括上環分行、跑馬地分行、西環分行、尖沙咀東分行、深水埗分行、太子分行、葵涌分行、太和分行及紅磡分行,為您提供各種不同尺碼的保管箱,而且收費相宜。

香港島區

分行 長 (吋) 闊 (吋) 深 (吋)
上環分行 5.0 10.0 24.0
10.0 10.0 24.0
15.0 15.0 24.0
20.0 20.0 24.0
西環分行 3.0 8.0 24.0
5.0 8.0 24.0
10.0 8.0 24.0
跑馬地分行 2.5 8.0 22.0
4.0 8.0 22.0
8.0 8.0 22.0
10.0 10.5 24.0

九龍區

分行 長 (吋) 闊 (吋) 深 (吋)
太子分行 3.0 10.0 24.0
5.0 10.0 24.0
10.0 10.0 24.0
尖東分行 3.0 10.0 24.0
5.0 10.0 24.0
10.0 10.0 24.0
15.0 15.0 24.0
20.0 20.0 24.0
紅磡分行 5.0 10.0 24.0
10.0 10.0 24.0
15.0 15.0 24.0
深水埗分行 5.0 10.0 24.0
10.0 10.0 24.0

新界區

分行 長 (吋) 闊 (吋) 深 (吋)
太和分行 3.0 5.0 22.0
5.0 5.0 22.0
3.0 10.0 22.0
5.0 10.0 22.0
10.0 10.0 22.0
葵涌分行 5.0 10.0 24.0
10.0 10.0 24.0

保安資訊