• e工具

在電子世界,賬戶及個人資料是你的個人數碼鎖匙,如同你家中門匙一樣重要,必須無時無刻好好保管。工銀亞洲提醒客戶須時刻保持警覺,點擊超連結前停一停,諗一諗,小心保管個人資料,切勿隨便披露銀行賬戶或敏感個人資料,保障自己避免墮入詐騙圈套。


緊記「數碼Key 睇緊啲」!


個人數碼鎖匙的例子:

  • 網上銀行賬號
  • 登入賬戶名稱及密碼
  • 身份證號碼及副本
  • 手機號碼
  • 電郵地址
  • 信用卡號碼
  • 社交媒體賬戶
  • 地址證明
  • 出生日期
  • 一次性密碼
數碼KEY睇緊啲,撳LINK前要三思!

保安資訊